0941.06.9886

Bán thanh la nạo bạt, chũm chọe đồng vàng đủ kích thước

Tên Sản Phẩm: Chũm Chọe, Chập Cheng, Não Bạt…

Chất Liệu: Bằng Đồng đánh màu vàng

Kích Thước: Đường kính 20 – 34cm đủ loại

Trọng Lượng: 0,7-1,5kg

0963.267.554

btn-dangkyhocthu