0941.06.9886

Trống dàn hát trầu văn âm thanh chuẩn

Tên sản phẩm : Trống dàn hát trầu văn.
Cấu tạo: Thân trống lõi mít chọn lọc, mặt trống da trâu già cho âm thanh chuẩn nhất.
Bảo hành: 12 tháng
Kiểu dáng: Bộ trống gồm 1 trống cái và 4 trống con. Thân trống sơn bóng vẽ mây.
Kích thước trống cái: đk mặt 48cm, cao 30cm
Trống con có đk lần lượt: 16cm, 20cm, 24cm, 28cm. Đồng chiều cao là 18cm.

0963.267.554

btn-dangkyhocthu