0941.06.9886

Chậu Gỗ Ngâm Chân Giá Rẻ

Tên Sản Phẩm: Chậu Gỗ Ngâm Chân Giá Rẻ

Kích thước: miệng 36cm, đáy 32cm, cao 24cm

Chất liệu: gỗ Thông, gỗ Pơ mu

Bảo hành: 06 tháng

Nhận thiết kế theo yêu cầu khác hàng.

0963.267.554

btn-dangkyhocthu